Home > CO2
Co2

Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze maatschappij. Dit zien we ook bij de opdrachtgevers in de bouwsector. Steeds vaker wordt gevraagd naar de CO2-uitstoot van bouwbedrijven. Loonbedrijf Out houdt zich bewust bezig met een schoner milieu. Door middel van de CO2 prestatieladder waarbij de uitstoot in kaart wordt gebracht, worden doelstellingen gemaakt om de uitstoot te verminderen. 

 

Inzicht

Klik hier voor de footprint van 2013 (3.A.1./3.C.2)

Klik hier voor de footprint van 2014

Klik hier voor de footprint van 2015

Klik hier voor de footprint van 2016

  

Reductie

Klik hier voor het energiemanagement actieplan 2015 (3.B.2.)

Klik hier voor het energiemanagement actieplan 2016 (3.B.2.)

 

Communicatie

Klik hier voor ons communicatieplan (3.C.3.)


Klik hier voor onze nieuwsbrief d.d. 27-10-2016 (3.C.1.)

Klik hier voor onze nieuwsbrief d.d. 4-5-2016 (3.C.1.)

Klik hier voor onze nieuwsbrief d.d. 8-9-2015 (3.C.1.)

Klik hier voor onze nieuwsbrief d.d. 6-5-2015 (3.C.1)

Klik hier voor onze nieuwsbrief d.d. 7-11-2014 (3.C.1)

 

 Paticipatie (3.D.1.)

De CO2 prestatieladder vraagt ook om participatie aan initiatieven met betrekking tot CO2 reductie. Om hieraan te voldoen heeft Out BV gezocht naar bestaande initiatieven met betrekking tot het primaire proces.

Het initiatief dat hier het beste bij aansluit betreft ‘Brandstofreductie GWW’.  Out BV wil invulling geven aan het initiatief ‘Brandstofreductie GWW’ middels de volgende acties:

- Voorlichting geven over Het nieuwe rijden / Het nieuwe draaien

- Gebruik van alternatieve milieuvriendelijkere brandstof

- Gebruik van alternatieve motorolie - dit moet een brandstofbesparende werking hebben

- Deelname aan projectgroep 'Sturen op brandstofbesparing' via de Cumela voor meer informatie klik hier of volg deze link:

 http://www.skao.nl/gecertificeerde-bedrijven?id=387

Daarnaast heeft Out BV zich aangemeld voor het initiatief ‘Duurzame leverancier’ 

 

 Klik hier voor ons Co2 certificaat.

Over Out bv

Out BV is van oorsprong een agrarisch loonbedrijf, waarbij in de loop van tijd het accent is komen te liggen bij de veehouderij. Daarnaast heeft Out BV een groot machinepark voor grondverzet en -transport, met onder andere mini- en midigravers van 1,5 tot 8 ton, mobiele en rupskranen tot 29 ton en kippers van 2 tot 18 m3. Deze machines worden verhuurd met bediening voor het uitvoeren van werkzaamheden in diverse sectoren, zoals de GWW- en agrarische sector. Out BV is VCA** en ISO 9001 gecertificeerd.

Social Media
Vind ons leuk op Facebook