Home > Nieuws > Zaaien onder folie
Zaaien onder folie
TERUG
April 2012
 

In samenwerking met Poland uit Waarland wordt bij Hovenier te Enkhuizen mais onder folie gezaaid. Door het gebruik van folie kan ca. een maand eerder worden gezaaid. Uit eerder onderzoek is gebleken dat een hogere opbrengst mag worden verwacht, met een betere voerderwaarde (zetmeel). De verklaring hiervoor is dat er een betere benutting is van het aantal groeidagen in combinatie met de zonuren en -intensiteit. Door het vroege zaaien kan er ook eerder worden geoogst. Eerder oogsten betekend in de praktijk gunstigere oogst-omstandigheden en meer kans van slagen indien men na de mais nog gras wil zaaien. Dit is het eerste jaar waarin Poland met deze machine mais zaait. Er staat dit voorjaar ca. 160 ha op de planning; bij Hovenier wordt ca. 10 ha  onder folie gezaaid.

 

 

 

 

 

Over Out bv

Out BV is van oorsprong een agrarisch loonbedrijf, waarbij in de loop van tijd het accent is komen te liggen bij de veehouderij. Daarnaast heeft Out BV een groot machinepark voor grondverzet en -transport, met onder andere mini- en midigravers van 1,5 tot 8 ton, mobiele en rupskranen tot 29 ton en kippers van 2 tot 18 m3. Deze machines worden verhuurd met bediening voor het uitvoeren van werkzaamheden in diverse sectoren, zoals de GWW- en agrarische sector. 

Social Media
Vind ons leuk op Facebook