Home - Projecten > Archeologische werkzaamheden N302
Archeologische werkzaamheden N302
TERUG

Voorafgaand aan het verbreden van de N302, ofwel Westfrisiaweg, wordt in opdracht van het rijk archeologisch onderzoek gedaan in de westfriese bodem. Heijmans, de aannemer van het project Westfrisiaweg, wordt geacht het rijk in de gelegenheid te stellen om onderzoek te doen naar archeologische kenmerken. Op bijgaande foto vinden we een Volvo EC210Blc.

Over Out bv

Out BV is van oorsprong een agrarisch loonbedrijf, waarbij in de loop van tijd het accent is komen te liggen bij de veehouderij. Daarnaast heeft Out BV een groot machinepark voor grondverzet en -transport, met onder andere mini- en midigravers van 1,5 tot 8 ton, mobiele en rupskranen tot 29 ton en kippers van 2 tot 18 m3. Deze machines worden verhuurd met bediening voor het uitvoeren van werkzaamheden in diverse sectoren, zoals de GWW- en agrarische sector. 

Social Media
Vind ons leuk op Facebook