Home > CO2
Co2

Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze maatschappij. Dit zien we ook bij de opdrachtgevers in de bouwsector. Steeds vaker wordt gevraagd naar de CO2-uitstoot van bouwbedrijven. Loonbedrijf Out houdt zich bewust bezig met een schoner milieu. Door middel van de CO2 prestatieladder waarbij de uitstoot in kaart wordt gebracht, worden doelstellingen gemaakt om de uitstoot te verminderen. 

 

Inzicht

Klik hier voor de footprint van 2020

  

Reductie

Klik hier  voor het energiemanagement actieplan 2021 (3.B.2.) 

 

Communicatie

Klik hier  voor onze nieuwsbrief d.d. 15-11-2021 (3.C.1.)

Klik hier  voor onze nieuwsbrief d.d. 14-01-2021 (3.C.1.)

Klik hier  voor onze nieuwsbrief d.d. 09-11-2020 (3.C.1.)

Klik hier  voor onze nieuwsbrief d.d. 15-01-2020 (3.C.1.)

 

 

Participatie (3.D.1.)

De CO2 prestatieladder vraagt ook om participatie aan initiatieven met betrekking tot CO2 reductie. Om hieraan te voldoen heeft Out BV gezocht naar bestaande initiatieven met betrekking tot het primaire proces.

Het initiatief dat hier het beste bij aansluit betreft ‘Brandstofreductie GWW’.  Out BV wil hier invulling geven aan middels de volgende acties:

- Toelichting 'het nieuwe stallen'

Voor meer informatie, klik op de bovenstaande link. 

Daarnaast houdt Out BV zich nog bezig met een vorig initiatief, dit betreft een benchmark m.b.t. CO2 uitstoot van groot materieel en deze informatie uitwisselen informatie met collega-bedrijven 

Op de website van SKAO is de pagina van Out BV te vinden via deze link.

 Klik hier voor ons Co2 certificaat.

Over Out bv

Out BV is van oorsprong een agrarisch loonbedrijf, waarbij in de loop van tijd het accent is komen te liggen bij de veehouderij. Daarnaast heeft Out BV een groot machinepark voor grondverzet en -transport, met onder andere mini- en midigravers van 1,5 tot 8 ton, mobiele en rupskranen tot 29 ton en kippers van 2 tot 18 m3. Deze machines worden verhuurd met bediening voor het uitvoeren van werkzaamheden in diverse sectoren, zoals de GWW- en agrarische sector. 

Social Media
Vind ons leuk op Facebook